Podróżowanie

Odszkodowanie za opóźniony lot – komu i kiedy przysługuje?

• Zakładki: 391


Z uwagi na sezon wakacyjny, który powoduje, że częściej niż zwykle latamy samolotami, znacznie częściej zdarza się też, że samolot się opóźnia bądź nawet nasz lot zostaje odwołany. Z tego względu więcej osób interesuje się takimi kwestiami jak odszkodowanie za opóźniony lot czy odszkodowanie za odwołany lot. W niniejszym wpisie przybliżę zatem prawa pasażera linii lotniczych.

Odszkodowanie za opóźniony lot – przepisy prawne

Każdy pasażer linii lotniczych powinien znać przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004. Rozporządzenie nie zawiera definicji pojęcia „opóźnienie lotu”. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że opóźnienie może przybrać dwie formy. Pierwsza to opóźnienie lotu w stosunku do planowej godziny wylotu. Druga forma to opóźnienie w przybyciu do miejsca docelowego.

Ten akt prawny przewiduje odszkodowanie za opóźniony lot. Odszkodowanie ma zryczałtowany charakter. Pasażer nie musi zatem udowadniać ani faktu poniesienia szkody, ani jej wysokości, wystarczy, że dotrze na miejsce co najmniej trzy godziny po planowej godzinie przylotu.  Wysokość odszkodowania zależna jest od długości lotu i wynosi:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Trzeba pamiętać, że odległości mierzymy po ortodromie.  Ortodroma to najmniejszą odległość między portem wylotu i przylotu.

Jeżeli staracie się Państwo o odszkodowanie, warto skorzystać z usług prawnik Kielce.

Pomniejszone odszkodowanie za opóźniony lot

Trzeba wiedzieć, że czasem odszkodowanie za opóźniony lot może być niższe. Rozporządzenie mówi bowiem, że przewoźnik może wypłacić je o 50 % mniejsze. Będzie tak wówczas, gdy zaoferuje pasażerom zmianę planu podróży, która powoduje niewielkie opóźnienie. Innymi słowy, przewoźnik może zaproponować nam alternatywny lot. Niewielkie opóźnienie to pomiędzy 2 a 4 godziny, zależnie od długości lotu.

W jakiej formie przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Co do zasady odszkodowanie za opóźniony lot winno być wypłacone w gotówce. Może zostać też wypłacone przekazem bankowym lub czekiem bankowym. Czek bankowy jest preferowany np. przez przewoźnika Ryanair. Jeżeli pasażer się zgodzi, może otrzymać odszkodowanie w postaci bonu podróżnego.

Prawa pasażera linii lotniczych a odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie przysługuje także w razie odwołania lotu. Przewoźnik może jednak ograniczyć to prawo. Prawo do odszkodowania za odwołany lot nie przysługuje jeżeli np. pasażer dostał informację o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu. Poza tym odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje, jeżeli jest to wynik zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności. Nadzwyczajną okoliczność jest np. wady konstrukcyjne samolotu, zderzenie ruchomych schodów z samolotem, powodujące jego uszkodzenie, akty sabotażu, zderzenie z ptakiem itd.  

Proszę pamiętać też, że tego rodzaju rekompensata jest taka sama dla pasażerów tanich linii, jak i wszystkich pozostałych linii.

Odszkodowania za opóźniony lot a strajk linii lotniczych

Ciekawą kwestią jest strajk w kontekście odszkodowania za opóźniony lot. Tak samo będzie traktowana kwestia odszkodowania za odwołany lot. Trzeba bowiem wiedzieć, że TSUE
w swoim wyroku wydanym w sprawie C-28/20 uznał, że strajk personelu przewoźnika lotniczego, służący walce o podwyżkę płac nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności. Tak więc
w przypadku strajku personelu linia lotnicza musi wypłacić odszkodowania za odwołanie lub opóźnienie lotu.

Inne prawa pasażera linii lotniczych

W sytuacji, gdy lot jest odwołany linie lotnicze mają obowiązek zwrócić koszt biletu pasażerowi.  Z kolei, gdy lot przebiega z utrudnieniami pasażer ma prawo do bezpłatnej opieki. Przede wszystkim przewoźnik ma obowiązek zapewnienia przypadku utrudnień bezpłatnych posiłków i napojów oraz środków komunikacji podczas okresu oczekiwania na informację o locie lub na dalszą podróż. W sytuacji oczekiwania na podróż w nocy, linia lotnicza winna pasażerów bezpłatnie zakwaterować i dowieźć do miejsca zakwaterowania.

Powyżej opisane zostały najważniejsze uprawnienia pasażerów linii lotniczych. Statystycznie najczęściej prawo będzie obejmować odszkodowanie za opóźniony lot bądź lot odwołany. Ale pasażerowie mogą dochodzić także innych, dalszych roszczeń.  W szczególności mogą dochodzić swoich praw na podstawie Konwencji Montrealskiej. Konwencja ta przewiduje uprawnienia w zakresie tak szkód na osobie, bagażu, jak i związanych z opóźnieniem lotu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
69 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *